1398-11-07
اصلی
دریافت نرم افزار خدمات مشترکین شرکت گاز استان قزوین اندروید - IOS
امور مالی و پشتیبانی
کد مطلب: 97
تعداد بازدید: 4755
00-00-0000

 

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

Email Address

رییس امور مالی و پشتیبانی

مهدی صفری

33372690

 

 

رئیس خدمات مالی

امین الله قائمی

33375172

بین دستگاههای دولتی

Ece_mali@nigc-qazvin.ir

 

غیر دولتی

mali@nigc-qazvin.ir

 

رئیس منابع انسانی

مرضیه تفنگچی ها

33378893

Ece_edari@nigc-qazvin.ir

رئیس کالا

علی حسنپور 

33375952

 

رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

امیررضا کوشکی

33376026

بین دستگاههای دولتی

Ece_It@nigc-qazvin.ir

 

غیر دولتی

computer@nigc-qazvin.ir

 

 

         شرکت گاز استان قزوین - Error
         1398-11-07
         اصلی
         دریافت نرم افزار خدمات مشترکین شرکت گاز استان قزوین اندروید - IOS

         Error 500

         count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable