هیئت مدیره
کد مطلب: 57
تعداد بازدید: 5965
0000-00-00

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

1

علی نقدی

رئیس هیئت مدیره / عضو اصلی

2

اسماعیل مفرد بوشهری

مدیر عامل / عضو اصلی

3

امین الله قائمی

رئیس خدمات مالی / عضو علی البدل

4

داوود شیخی

عضو اصلی

5

سید محمد شریفی

معاون بهره برداری / عضو اصلی

6

علیرضا نصیرایی

رئیس اداره گاز منطقه 2 / عضو اصلی

7

احمد دانایی

عضو علی البدل

 

علی حسنپور

رئیس روابط عمومی/ دبیر