1398-12-01
اصلی
دریافت نرم افزار خدمات مشترکین شرکت گاز استان قزوین اندروید - IOS
هیئت مدیره
کد مطلب: 57
تعداد بازدید: 6261
0000-00-00

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

1

علی نقدی

رئیس هیئت مدیره / عضو اصلی

2

اسماعیل مفرد بوشهری

مدیر عامل / عضو اصلی

3

امین الله قائمی

رئیس خدمات مالی / عضو علی البدل

4

داوود شیخی

عضو اصلی

5

سید محمد شریفی

معاون بهره برداری / عضو اصلی

6

علیرضا نصیرایی

رییس خدمات فنی و مهندسی / عضو اصلی

7

احمد دانایی

عضو علی البدل

 8

علی حسنپور

دبیر هیئت مدیره