1398-12-01
اصلی
دریافت نرم افزار خدمات مشترکین شرکت گاز استان قزوین اندروید - IOS
فراخوان خدمات مشاوره به شماره 34-98
کد مطلب: 2053
تعداد بازدید: 79
1398-10-23

شركت گاز استان قزوين

 فراخوان خدمات مشاوره به شماره 34-98

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات :3/225/509

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره ی نظارت HSE در سطح شرکت گاز استان قزوین به شماره (2098091335000012) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، ارسال درخواست پیشنهاد (RFP)، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مشاوران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 21/10/98 می باشد .

-مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 24/10/98

-مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ساعت 00 :19 روز سه شنبه مورخ 01/11/98

-شرايط مشاوران:

1: داشتن شخصيت حقوقي

2: داشتن گواهينامه صلاحیت مشاور با رتبه 3 يا بالاتر در تخصص خطوط انتقال نفت و گاز و یا تخصص شبکه توزیع و ایستگاه های کاهش فشار گاز در گروه مطالعات نفت و گاز و یا گواهينامه صلاحیت مشاور با رتبه 3 و یا بالاتر از تخصص‌ محیط‌ زیست و تخصص ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیر عامل در گروه تخصص های مشترک (به طور همزمان) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه) با دارا بودن ظرفیت آزاد به مبلغ تقریبی7.000.000.000 ریال.

3: داشتن ظرفيت خالي در رشته مورد نظر.

- محل تامين اعتبار: بند "ق"                            

-قیمتهای پیشنهادی می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ﻫ مورخ 22/09/1394، پیش پرداخت معادل 10% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.

اطلاعات تماس شرکت گاز استان قزوین جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد:

آدرس: قزوين- مینودر- میدان حافظ بلوار سیدالشهداء- خیابان اشرفی اصفهانی و تلفن: 33792098-028

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

 

از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود جهت دريافت اطلاعات بيشتر ، به نشاني اينترنتي شركت به آدرس: www.nigc-qazvin.ir ويا پايگاه اطلاع رساني مناقصات به آدرس: http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند.    

 

                                              

                                                                                                روابط عمومي شركت گاز استان قزوين