بازدید مدير فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي گاز ايران از شرکت گاز استان قزوین
کد مطلب: 1982
تعداد بازدید: 76
1398-05-08

 

مدير  فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي گاز ايران با حضور در ساختمان ستاد شرکت گاز قزوين از فعاليت ها و پروژه هاي  حوزه فناوري اطلاعات این شركت بازديد ووضعيت پروژه ها و فرايندهای جاری سازمان در حوزه ITرا مورد بررسي قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، روح الله نوريان مدير فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي گاز ايران و هيأت همراه از زيرساخت‌هاي فناوري شركت گاز استان قزوين در زمينه ارتباطات ديجيتال بازدید کردند.

نوریان ضمن تقدير از تلاش مدير عامل و همكاران شركت گاز استان قزوين به ویژه همکاران IT در پياده‌سازي  پروژه هاي مختلف درحوزه فناوري اطلاعات شامل اجراي قبض آني در كل استان، توسعه خدمات الكترونيك، ارائه خدمات به مشتركين از دفاتر پيشخوان و اجراي پروژه مكانيزاسيون فرايندهاي گازهاي استاني  گفت: خوشبختانه تمامي فعاليت‌هايي كه در شركت گاز قزوين به ثمر نشسته و اجرايي شده، نشان از توجه شركت گاز استان به امرتوسعه فناوري اطلاعات دارد. وي اهميت پروژه مكانيزاسيون فرايندها در تسهيل و ايجاد شفافيت در فرايندهاي شركت را ضروری دانست و افزود: توسعه اين پروژه ها باید در تمامی شركت هاي گاز استاني به صورت یکپارچه و همسان مورد توجه قرار گیرد.

مدير فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي گاز ايران در پايان يادآور شد: امروزه نمي توانيم هيچ حوزه اي را بدون حضور IT متصور شويم و از سوی دیگر سرعت تغییرات در این حوزه آنقدر بالاست که نیاز به نیروهای متخصص و مجرب دارد که سیر تغییرات را به صورت مستمر رصد کنند و ساختار فناوری سازمان را همیشه برای پذیرش تغییرات و ایجاد آن آماده نگه دارند.