برگزاری مانور تخلیه اضطراری ساختمان در شركت گاز استان قزوین
کد مطلب: 1980
تعداد بازدید: 134
1398-05-06

 

در راستای انجام برنامه‌های آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری، مانور تخلیه اضطراری در ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، بابک سعدوندی رئیس HSE این شرکتاظهار کرد: با هماهنگی و برنامه ریزی های صورت گرفته، مانور تخلیه اضطراری ساختمان مرکزی شرکت گاز استان با مشارکت تمامی واحدها و افراد شاغل در این ساختمان در روز یک شنبه مورخه 06/05/1398 برگزار شد. وی هدف برگزاری این مانوررا سنجش آمادگی نیروها و ایجاد فضای روانی لازم برای مواجهه با شرایط اضطراری و شناخت موانع و نقاط ضعف موجود اعلام کرد و گفت: مانور مذکور آمادگی لازم را در کارکنان به هنگام بروز حوادث مختلف از جمله زلزله، آتش سوزی و ... فراهم می کند.

سعدوندی در پایان تصریح کرد: با توجه به مشارکت 100 درصدی کارکنان در تخلیه ساختمان و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در سناریو، امید است با بر طرف نمودن نقاط ضعف مشاهده شده؛ در شرایط اضطراری محتمل عملیات تخلیه ساختمان در کمترین زمان ممکن و با حداقل خسارات احتمالی انجام شود.