بازدید اساتید دانشگاه علم و صنعت از ایستگاه های تقلیل فشار
کد مطلب: 1973
تعداد بازدید: 68
1398-04-24

 

اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران در بازدید یک روزه پژوهشی از تاسیسات تقلیل فشار شرکت گاز استان قزوین در تاریخ 98/4/24 بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، امیر خوئینی رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت گاز استان اظهار کرد: تور پژوهشی مذکور که در آن 18 نفر از اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران حضور داشتند به منظور بهبود تعامل با نمایندگان جامعه (دانشگاه)، ارتقاء سطح پژوهش های کاربردی و همچنین توسعه مسئولیت های اجتماعی بر مبنای تفاهم نامه شرکت گاز استان قزوین با دانشگاه علم و صنعت ایران انجام شد و شامل انجام بازدید از ایستگاه های تقلیل فشار  CGS و TBS شماره یک قزوین و ایستگاه CPS اول قزوین بود.

خوئینی افزود: هدف از این بازدید پژوهشی فراهم نمودن فضای مناسب جهت استفاده از پتانسیل علمی و دانشگاهی جهت بهبود عملکرد در حوزه توزیع گاز بوده است. وی تشریح نیازهای پژوهشی شرکت گاز استان بصورت ملموس در بخش های اندازه گیری، هیترینگ، فیلتراسیون، بودار کنندگی گاز و موارد مرتبط با ایستگاه های تقلیل فشار را از دیگر اهداف این بازدید اعلام کرد.

رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت گاز استان گفت: در پایان بازدید فرم های پیشنهاد پروژه پژوهشی به اساتید ارائه گردید تا با همکاری آنان پروژه های پژوهشی کاربردی در ارتباط با حوزه گاز تعریف و عملیاتی شود.