برگزاری اولین جلسه همیاران قطب پژوهشی مدیریت تکنولوژی
کد مطلب: 1971
تعداد بازدید: 84
1398-04-23

 

اولین جلسه هم اندیشی همیاران قطب مدیریت تکنولوژی در تاریخ 23/4/1398 در محل ساختمان ستاد شرکت گاز استان قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، امیر خوئینی رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت گاز استان اظهار کرد: جلسه هم اندیشی یک روزه همیاران قطب مدیریت تکنولوژی با حضور نمایندگان شرکت های گاز استان هرمزگان، مرکزی، خوزستان، البرز، کردستان و قزوین برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه در خصوص اقدامات صورت گرفته و فرآیندهای مورد عمل در شرکت های گاز استانی در رابطه با شناسایی تکنولوژیهای موجود و ارزیابی آنها، شناسایی تکنولوژی های جدید، تهیه نقشه راه مدیریت تکنولوژی و سند استراتژیک در حوزه تکنولوژی و همچنین روش های اجرای استقرار نظام مدیریت تکنولوژی بحث و بررسی صورت گرفت.

خوئینی گفت: در این جلسه مقرر گردید طبق بازه زمانی مشخص شده شرکت های گاز استانی اطلاعات مربوط به روش اجرایی استقرار تکنولوژی های موجود و آتی شناسایی شده را اعلام نمایند تا متعاقب آن نهایی سازی فعالیت های مرتبط با استقرار نظام مدیریت تکنولوژی توسط مشاور پژوهشی منتخب شرکت گاز استان قزوین قابل انجام باشد. ضمناً مقرر شد گزارشات مشاور مذکور توسط شرکت گاز استان قزوین  به شرکت های گاز استانی قطب نیز ارسال گردد.