1398-11-07
اصلی
دریافت نرم افزار خدمات مشترکین شرکت گاز استان قزوین اندروید - IOS
تماس از طریق پست الکترونیک
تماس از طریق پست الکترونیک
کد مطلب: 1939
تعداد بازدید: 245
1398-03-22

 

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

Email Address

مدیر عامل

اسماعیل مفرد بوشهری

33374070

بین دستگاههای دولتی

ECE_modirAmel@nigc-qazvin.ir

 

رئیس خدمات مالی

امین الله قائمی

33375172

بین دستگاههای دولتی

Ece_mali@nigc-qazvin.ir

 

غیر دولتی

mali@nigc-qazvin.ir

 

رئیس منابع انسانی

مرضیه تفنگچی ها

33378893

Ece_edari@nigc-qazvin.ir

رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

امیررضا کوشکی

33376026

بین دستگاههای دولتی

Ece_It@nigc-qazvin.ir

 

غیر دولتی

computer@nigc-qazvin.ir

 

رئیس روابط عمومی

علی حسنپور

33372409

بین دستگاههای دولتی

Ece_ravabetOmoomi@nigc-qazvin.ir

 

غیر دولتی

Info@nigc-qazvin.ir

 

رئیس امور حقوقی

ابراهیم دائمی

33379024

Ece_hoghooghi@nigc-qazvin.ir

 

رئیس امور حراست

مسعود طالبی

33379303

Ece_herast@nigc-qazvin.ir

 

رئیس امور بازرسی

سید حسین قافله باشی

33378052

Ece_bazresi@nigc-qazvin.ir

 

 

         شرکت گاز استان قزوین - Error
         1398-11-07
         اصلی
         دریافت نرم افزار خدمات مشترکین شرکت گاز استان قزوین اندروید - IOS

         Error 500

         count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable