كسب مقام اولي رشته قرائت تحقيق در بيستمين دوره مسابقات سراسري بهار در بهار توسط نماينده اعزامي شركت گاز استان قزوين
کد مطلب: 1346
تعداد بازدید: 1801
1395-05-23

آقاي محمد امين طارمي در بيستمين دوره مسابقات سراسري قرآني بهار در بهار ويژه فرزندان كاركنان كه در استان همدان برگزار گرديد در رشته قرائت تحقيق در مقطع دوره دوم متوسطه حائز مقام اولي گرديد.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان قزوين محمد امين طارمي در بيستمين دوره مسابقات سراسري قرآني بهار در بهار ويژه فرزندان كاركنان كه در استان همدان برگزار گرديد در رشته قرائت تحقيق در مقطع دوره دوم متوسطه حائز مقام اولي گرديد.

در اين دوره از مسابقات كه از تاريخ 95/05/18 الي 95/05/22 در شهر همدان برگزار شد , محمد امين طارمي توانست با كسب بالاترين امتياز در رشته قرائت تحقيق حائز رتبه اول شود.

لازم به ذكر است گروه اعزامي شركت گاز استان قزوين در بيستمين دوره مسابقات قرآني بهار در بهار ويژه فرزندان (بخش آقايان) شامل آقايان محمد امين طارمي، امير حسين طارمي وآرمين خوش جمال فكري به سرپرستي ابراهيم جمالي بوده است.