اهداي خون توسط پرسنل شركت گاز استان قزوين
کد مطلب: 1344
تعداد بازدید: 1425
1395-05-20

مدير عامل شركت گاز استان قزوين و جمعي از پرسنل اين شركت با حضور در سازمان انتقال خون استان به اهداي گروهي خون اقدام نمودند.

مديرعامل شركت گاز استان قزوين در ديدار با دكتر برادران رئيس سازمان انتقال خون ضمن با ارزش دانستن مقوله اهداي خون سالم و اهميت آن در سلامت بيماران و جامعه از پرسنل سازمان انتقال خون استان به واسطه خدمات مطلوبي كه ارائه مي دهند تشكر كرد.