روساي جديد اداره هاي گاز بوئين زهرا ، اقباليه ، آبيك و بيدستان منصوب شدند.
کد مطلب: 1343
تعداد بازدید: 1554
1395-05-20

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان قزوين ، طي احكام جداگانه اي از سوي شفيعي ها معاونت بهره برداري شركت گاز استان قزوين روساي جديد اداره هاي گاز بويين زهرا، اقباليه، آبيك و بيدستان معرفي شدند.

مطابق اين احكام آقايان محمد اشكور وكيلي به سمت رييس اداره گاز بويين زهرا، حميد شعبانيان رييس اداره گاز آبيك، عزت اله نورزاده رييس اداره گاز اقباليه و مهدي فلاح زياراني به سمت رييس اداره گاز بيدستان منصوب شدند.