1398-11-07
اصلی
دریافت نرم افزار خدمات مشترکین شرکت گاز استان قزوین اندروید - IOS
ادارات گاز نواحی
کد مطلب: 133
تعداد بازدید: 10013
0000-00-00
 

    

  

نام ناحیه / اداره

تلفن

نام رئیس/مسئول /سرپرست

اداره گاز ناحیه قزوین

028-33357100

جواد رجبعلی

بهره برداری و تعمیرات

028-33369020

 

خدمات متقاضیان و مشترکین

028-33357102

امیر مهران فر

پست امداد قزوین

028-33357103/194

وحید سیمیاری

ایستگاه گاز نیروگاه

028-32562080

 محمد جباری

اداره گاز اقبالیه

028-33421114

ابوالفضل علی عسگری

اداره گاز محمودآباد

028-32267200

پرویز نصیری ویه

اداره گاز کوهین

028-33762651

خیرالله محمدی فیشانی

اداره گاز ناحیه تاکستان

028-35230402

ضیاء الدین علی اوسط

اداره گاز نهاوند

028-35753611

اسماعیل علم بیگی

اداره گاز نرجه

028-35333024

 

اداره گاز ضیاءآباد

028-35622897

نورالله صادقی

اداره گاز اسفرورین

028-35521634

فرهاد رحمانی

اداره گاز البرز

028-32247001

رضا طاهرزادگان

اداره گاز محمدیه

028-32573630

محمد منتظری

اداره گاز شریفیه

028-32377200

 حسین پهلوانی

اداره گاز بیدستان

028-32327808

 

اداره گاز آبیک

028-32892190

 علی محمد مومنی راد

اداره گاز خاکعلی

028-32842686

ابوالفضل گروسی

اداره گاز بوئین زهرا

 028-34225460

ایوب مولایی پور

اداره گاز آبگرم

028-34762677

محمد گروسی

اداره گاز آوج

028-34623750

اسماعیل خلخالی

اداره گاز شال

028-34415099

مسلم شقاقی

اداره گاز دانسفهان

028-34535342

محمد سعادتمندی

اداره گاز ارداق

 028-34433577

جمال مشکینی

اداره گاز سگزآباد

028-34364590-1

 حسنعلی برزگر

 

 

 

         شرکت گاز استان قزوین - Error
         1398-11-07
         اصلی
         دریافت نرم افزار خدمات مشترکین شرکت گاز استان قزوین اندروید - IOS

         Error 500

         count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable