خدمات تلفن گویا
کد مطلب: 1292
تعداد بازدید: 3088
29-01-1395

مشترکین محترم استان می توانند جهت دریافت خدمات تلفن گویا با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل نمایند.

33372465

33372664