صفحه اصلی > معرفی روسای امور بهره برداری 

 

 کد شهرستان قزوین : 028 

 

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن
معاونت امور بهره برداری سید محمد شریفی 33792753
رییس بهره برداری مرکز استان
33357100
رییس بهره برداری شهرستان ها حمید شعبانیان 33792159
رییس اداره گاز منطقه 2 شهرستان قزوین
 33321701
سرپرست اداره گاز منطقه 1 شهرستان قزوین علی اکبر صادقی فر 33372879 

تصاویر منتخب