صفحه اصلی > صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار مناطق عملیاتی انتقال گاز  


نسخه چاپي

گازرسانی به حفرات خالی صنایع مرحله 147 (شماره مناقصه:26-99)

گازرسانی به حفرات خالی صنایع مرحله 147 (شماره مناقصه:26-99)

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) پروژه گازرسانی به حفرات خالی صنایع مرحله 147 (شامل : 1 - لوله گذاري شبكه پلي اتيلن به اقطار 63، 90 ،110، 125 و 160 میلی متر به متراژ 27500 متر 2– خط تغذيه به اقطار2، 4، 6 ،8 10 و 12 اينچ به متراژ 21144 متر 3- ساخت و نصب 96 عدد انشعاب)

موضوع مناقصه: گازرسانی به حفرات خالی صنایع مرحله 147 (شماره مناقصه:26-99)

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات : 37/724/697

 

 شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) پروژه گازرسانی به حفرات خالی صنایع مرحله 147 (شامل : 1 - لوله گذاري شبكه پلي اتيلن به اقطار 63، 90 ،110، 125 و 160 میلی متر به متراژ 27500 متر  2 خط تغذيه به اقطار2، 4، 6 ،8 10 و 12 اينچ به متراژ  21144 متر 3- ساخت و نصب 96 عدد انشعاب) به شماره (2099091335000063) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/11/18می باشد .

- مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سایت: تا پايان وقت اداري روز شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 99/11/25

- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19:00روز شنبه مورخ 99/12/09

- زمان و محل بازگشايي پاكات ارزیابی کیفی : روز یکشنبه ساعت 9:00 مورخ 99/12/10-سالن جلسات ساختمان مرکزی.

- زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه (الف و ب و ج): روز چهارشنبه ساعت 10:00 مورخ 99/12/13-سالن جلسات ساختمان مرکزی.

-شرايط مناقصه گران:

1: داشتن شخصيت حقوقي

2: داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).

3: ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4: داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 94.000.000.000 ریال در یکی از رشته های ذکر شده در بند 2.

5: ارایه آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده بر اساس آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به شمار26510/ت39039ک مورخ 88/02/09 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و اطلاعیه های بعدی آن.

- تضميـن شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 1394/09/22 هيأت وزيران به مبلغ 4.580.000.000 ريال.

- محل تامين اعتبار: بند ق

-قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ﻫ  مورخ 1394/09/22، پیش پرداخت معادل 15% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس :  41934-021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می شود به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی به نشانی www.nigc-qazvin.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی مناقصات (http://iets.mporg.ir) مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/11/13 - ١٢:٥٠
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 167

خروج
تصاویر منتخب