صفحه اصلی > راهبرد مشارکت مصوب 

 

بسترهای تعاملی  شهروندان جهت اعلام نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات  و شکایات :

1- درگاه اطلاع رسانی شرکت گاز استان قزوین به نشانی :                          https://www.nigc-qazvin.ir

2-  شماره تماس و پست الکترونیکی  مدیران  و نیز شماره تماس و پست الکترونیکی مسئولین ارائه دهنده خدمت درج شده  در  میز خدمت الکترونیکی   در تارنمای سازمان

3- ارتباط الکترونیکی با مدیر عامل    و یا تقاضای الکترونیکی ملاقات با مدیر عامل و ارتباط الکترونیکی یا روابط عمومی شرکت جهت درج طرح و ایده و پیشنهاد ،گزارش، انتقادات ، شکایت

4-نظر سنجی خدمات :

          ذینفعان از طریق آدرس الکترونیکی زیر ، می توانند نظرات خود را در خصوص دریافت خدمات سازمانی ارائه نمایند.

نظر سنجی در مورد دریافت خدمات

5-دریافت پیشنهادات وشکایات  و انتقادات مردم در رابطه با بهبود ارائه خدمات :

ذینفعان از طریق آدرس الکترونیکی زیر ، می توانند پیشنهادات خود را  در خصوص  کلیه امور ارائه نمایند . پس از بررسی مورد ذکر شده ،توسط کارشناسان پاسخ مناسب داده می شود.

سامانه شکایات و انتقادات مردم

دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود خدمات


 پیشنهادات جمع آوری شده از طریق لینک فوق ، پس از انجام بررسی های لازم ،چهارشنبه هر هفته در لینک زیر به نمایش گذاشته می شود:

 لیست پیشنهادات مردمی جمع آوری شده

 

6-واحدهای سازمانی مکلفند پس از دریافت پیشنهادات و شکایات ،در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به تهیه پاسخ و ارسال  آن  از طریق سامانه جامع میز خدمت ،اقدام نمایند. مجموع زمان پاسخگویی و ارسال آن به متقاضی نباید بیش از 7 روز کاری به طول بیانجامد.

7-امکان مشاهده ، ارسال نظر ، پیشنهاد ، انتقاد و شکایت از نحوه دریافت خدمت به نحو مقتضی در میز خدمت تار نمای شرکت گاز استان قزوین اطلاع رسانی گردد.

 

       

      

 

 

این شرکت در نظر دارد مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی  را به مدت 2 هفته  به نظر سنجی عموم بگذارد.

               پس از این مدت مجموعه نظرات و پیشنهادات در این شرکت بررسی  و تصمیم لازم اتخاذخواهد شد.

               خواهشمند است پس از خواندن مجموعه مقررات زیر نظرات و پیشنهادات خود را در فرم نظر سنجی زیر وارد نمایید.

               مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی                                                                            نظر سنجی                           نتایج نظر سنجی

               مصوبات تخفیف /افزایش گازبهای مشترکین خانگی و عمومی در سیستم مشترکین گاز                         نظر سنجی                           نتایج نظر سنجی

 

9-نظر سنجی تارنمای شرکت گاز استان قزوین : از این طریق می توانند نظرات خودرا در خصوص کیفیت  تارنمای  شرکت گاز استان قزوین اعلام نمایند.

10-سامانه پیامکی :      می توانند از طریق ارسال پیامک به شماره  500055194  با گزینه های  زیر خدمات  مختلفی را دریافت کنند:

تصاویر منتخب