صفحه اصلی > مشارکت الکترونیکی مردمی 

 

 مشارکت الکترونیکی شهروندان در فرآیندها و تصمیمات دستگاه

 

  • مشارکت الکترونیک، به معنی دخیل کردن مردم در اداره  امور کشور و اخذ نظرات مردمی ، بررسی و عمل به آنها می باشد.

 

  • طبق بند  2 ماده 9  مصوبه 1127128 شورای عالی اداری با عنوان "حقوق شهروندی در نظام اداری"، شهروندان حق دارند تا سیستمها ،تصمیمات ،فرایندها ،خدمات و اقدامات دستگاههای اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز نمایند.

 

  • برای مشاهده سند مشارکت مصوب  وزارت نفت   اینجا   کلیک نمایید.
  • برای مشاهده  سند مشارکت  مصوب شرکت گاز استان قزوین   اینجا   کلیک کنید .
  •  برای مشارکت در قوانین و مقررات  اینجا  کلیک نمایید .

 

  • فرم تصميم گيري الكترونيكي با هدف مشاركت هر چه بيشتر افراد در امر بهبود ارائه خدمات الكترونيك شرکت گاز استان قزوين ايجاد گرديده است.

از اينكه با ارسال نظر، سازمان را در بهبود ارائه خدمات ياري مي نمائيد، سپاسگزاريم.

 


سکوی رایزنی دیجیتال

نظر سنجی های عمومی

 نظر سنجی همکاران صنعت

  نظر سنجی ادارات

 نظر سنجی مشترکین صنعتی

نظر سنجی مشترکین خانگی

نظر سنجی مشترکین تجاری

 

نظرسنجی مراجعين                 

نظرسنجی کارکنان قراردادی           

 نظرسنجی كاركنان رسمی

 نظرسنجی کارکنان پیمانکاری          

 نظرسنجی پیمانکاران شرکت  

نتایج نظر سنجی های عمومی

نتایج نظرسنجی های فوق در داشبورد نظر سنجی شرکت گاز استان قزوین جمع آوری و تحلیل می گردد.

 

نظر سنجی های اختصاصی و نتایج

نظر سنجی میزخدمت       

 

   نتایج          

نظر سنجی  سامانه خدمات الکترونیکی   

 

نتایج       

نظر سنجی سامانه موبایلی شرکت گاز 

 

  نتایج         

نظر سنجی تلفن گویا  

 

    نتایج

نظر سنجی طرح حذف قبوض کاغذی   

 

   نتایج   


 

نظر سنجی سامانه شکایات و پیشنهادات                                                                

 

 


نتایج

 

 

 

      نظر سنجی  تارنمای شرکت                      

 

 

 

 

  نتایج

رضایت سنجی درمورد نحوه دریافت  خدمات سازمانی

 

 

 

 

نتایج

نظر سنجی درباره مصوبات تخفیف/افزایش گازبهای مشترکین خانگی و عمومی در سیستم مشترکین گاز

 

 

 

نتایج


 


 

تصاویر منتخب