صفحه اصلی > اهداف و برنامه ها 

 

اهداف و برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت ملی گاز ایران

 

نقش و سهم شرکت ملی گاز ایران

 

با توجه به عزم شرکت ملی گاز ایران در تسریع مفهوم مسئوليت اجتماعي در تمامي سطوح و اركان صنعت گاز، این شرکت با تاكيد بر مسئوليت اجتماعي خود درصدد است از اين فرصت براي شكل‌دهي و مشاركت در اين حوزه بهره جويد تا بتواند در گسترش و پايداري مسئوليت اجتماعي وزارت نفت در كشور نقش خود را ايفا نمايد.

شرکت ملی گاز ایران باتوجه به ماهيت و ساختارسازمانی، توان خود را براي جلب اعتماد ذینفعان تجهيز نموده است و تلاش دارد با ايجاد تعهد و با شكل‌دهي اتحاد استراتژيك، اقدامات لازم براي پياده‌سازي مفاهيم مسئوليت اجتماعي را در بخش كسب‌وكار خود ايجاد كند.

 بديهي است اين مهم با تعريف برنامه ها در چارچوب‌هاي قانوني، مالي و قراردادي با رويكردي منعطف و از طريق هم‌افزايي في‌مابين اركان جامعه قابل تحقق است.

     

 

برنامه‌هاي كلان شرکت ملی گاز در تحقق اين اهداف عبارتند از:

 

·         تقویت کمیته CSR با رویکرد تحقق اهداف صنعت گاز در حوزه مسئولیت های اجتماعی با بهره گیری از نظام نامه و آیین نامه ابلاغی وزیر محترم نفت

·           رویکرد توجه به توانمندسازی ذینفعان

·           رویکرد شناسایی نیازهای ذینفعان و ایجاد تعاملات ، ارتباطات و پاسخگویی به آنان

·           رویکرد توجه به جوامع محلی متاثر از عملیات شرکت

·           رویكرد تدوین و اجرای برنامه های مسئولیت اجتماعی در چارچوب نظام نامه صنعت نفت

·           رویكرد فرهنگ سازی مصرف ایمنی و بهینه گاز طبیعی

·           رویكرد صیانت از محیط زیست  و توسعه مدیریت سبز

·           رویكرد رعایت قوانین و مقررات و ارائه گزارشات و دسترسی های شفاف

·           رویکرد تلاش برای ایجاد تعادل کار و زندگی در میان کارکنان

·            رویکرد توسعه پایدار از طریق فرآیند فرآورش، انتقال و توزیع مستمر گاز

 

 تشكيل كميته  مسئوليت اجتماعي

 

     هدف از تشكيل اين كميته جلب مشاركت علمي و تخصصي اشخاص در اين زمينه از يك سو و مشاركت در ترويج و توسعه‌ي مسئوليت اجتماعي مي‌باشد. اعضاي اين كميته وظيفه هماهنگي ميان مدیریت ها/واحدهای ذي‌ربط در ارتباط با برنامه‌‌هاي مسئوليت اجتماعي را برعهده داشته و با بهره گیری از تخصص های ایشان، تصویب و اولویت بندی  برنامه‌‌ها در سطح شرکت ملی گاز تسهیل می گردد..

اعضاي اين كميته منتخبي از نمايندگان مدیریت ها/واحدهای ذيل است:

·            مدیریت برنامه ریزی تلفیقی

·            مدیریت توسعه منابع انسانی

·            مدیریت پژوهش و فن آوری

·            مدیریت مالی

·            واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست

·            واحد روابط عمومی

·            مشاور مدیر عامل در امور بانوان

       اين كميته ساليانه چندین جلسه در ستاد شرکت ملی گاز برگزار می نماید.

       رئيس كميته، مشاور مديرعامل شرکت ملی گاز می باشد.

 

 

  چارچوب برنامه ها و موارد مورد بررسی در کمیته مسئولیت اجتماعی

 

 

 

دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی گاز ایران

 

جهت انجام اين طرح ها، كارشناسان شرکت ملی گاز تجهيز شده اند تا در قالب برنامه های مدون  و از طریق ارتباط با امور مسئولیت اجتماعی وزارت نفت و هم افزایی و ارتباط با کمیته های شرکت های تابعه در سطح ملی گاز نسبت به پیگیری و تحقق استراتژی های کلان شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی اقدام نمایند.

·         تعريف و انجام پروژه‌‌هاي مطالعات پژوهشي

·         اخذ برنامه‌‌هاي عملياتي شرکت ها و جمع بندی و پیگیری اخذ مصوبات هیات مدیره

·         تدوین دستورالعمل درچارچوب نظام نامه صنعت نفت

·         انعکاس اقدامات شرکت ملی گاز درحوزه مسئولیت اجتماعی

·         ایجاد سامانه های ارتباطی و تلاش جهت پاسخگویی شفاف

·         تدوین گزارش پایداری بر اساس استاندارد GRI

 

 

 

 

تصاویر منتخب