صفحه اصلی > معرفی روسای امور ستادی 

 

 

سمت نام و نام خانوادگی تلفن
رییس روابط عمومی علیرضا پرهیزکاری 33792158
رئیس امور حقوقی جعفر صادق اسمعیلی نسب 33772163
رییس امور قراردادها مصطفی نیک خواه نسب 33792098
رئیس برنامه ریزی  حسین فرامرزیان 33792109
رئیس حراست محمد قربانی 33785720
رئیس بازرسی فنی سید حسین قافله باشی 33378052
رییس اندازه گیری و توزیع گاز سید علی اصغر توسلیان 33794576
رئیس امور HSE بابک سعدوندی 33379152
رئیس پژوهش علی حسنی 33378102

تصاویر منتخب