صفحه اصلی > صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار مناطق عملیاتی انتقال گاز  


نسخه چاپي

موضوع مناقصه: تجدید تهیه مصالح و انجام عملیات اجرایی خطوط ورودی و خروجی و احداث ساختمان ایستگاه های TBS مینودر و بیدستان (شماره تجدید مناقصه : 10-1400)

موضوع مناقصه: تجدید تهیه مصالح و انجام عملیات اجرایی خطوط ورودی و خروجی و احداث ساختمان ایستگاه های TBS مینودر و بیدستان (شماره تجدید مناقصه : 10-1400)

موضوع مناقصه: تجدید تهیه مصالح و انجام عملیات اجرایی خطوط ورودی و خروجی و احداث ساختمان ایستگاه های TBS مینودر و بیدستان (شماره تجدید مناقصه : 10-1400)

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) پروژه تهیه مصالح و انجام عملیات اجرایی خطوط ورودی و خروجی و احداث ساختمان ایستگاه های TBS مینودر و بیدستان (شامل : 1 - لوله گذاري شبكه فولادی به اقطار 4، 6 و 8 و 10 و12  اینچ  به متراژ 576 متر  2 خط تغذيه به اقطار 4 و 8 و 12 و 16  اينچ به متراژ  636 متر 3- ساخت دو واحد ساختمان ایستگاه تقلیل فشار 4- حمل و نصب و راه اندازی دو واحد  ایستگاه تقليل فشار  (TBS) به ظرفيت 20000 متر مكعب بر ساعت و  یک مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک CPS) به شماره (2000091335000036) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/06/16 می باشد .

-مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سایت: تا پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 1400/06/23

- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19:00روز سه شنبه مورخ 1400/07/06

- زمان و محل بازگشايي پاكات ارزیابی کیفی : روز چهارشنبه ساعت 9:00 مورخ 1400/07/07 -سالن جلسات ساختمان مرکزی.

- زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه (الف و ب و ج): روز دوشنبه ساعت 10:00 مورخ 1400/07/12 -سالن جلسات ساختمان مرکزی.

-شرايط مناقصه گران:

1: داشتن شخصيت حقوقي

2: داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و ابنیه (همزمان) و یا داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز و ابنیه (همزمان) از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).

3- ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4- داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 43.000.000.000 ریال در یکی از گروه های ذکر شده در بند 2 به شرح جدول ذیل.

5-مناقصه گران می بایست از نظر تعداد کار ارجاعی در هریک ازمجموعه رشته های ذکر شده در بند 2 دارای ظرفیت آزاد باشند.

 

رشته

رتبه

ظرفیت آزاد (ریال)

تعداد کار آزاد

گروه اول

تاسیسات و تجهیزات

5 يا بالاتر

12.470.000.000

1

ابنیه

30.530.000.000

1

گروه دوم

نفت و گاز

5 يا بالاتر

12.470.000.000

1

ابنیه

30.530.000.000

1

- تضميـن شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران به مبلغ 2.150.000.000 ريال.

- محل تامين اعتبار: بند ق

-قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ﻫ  مورخ 22/09/1394، پیش پرداخت معادل 15% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس :  1456

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

کد اقتصادی شرکت گاز استان قزوین : 411117188779

شناسه ملی شرکت گاز استان قزوین: 10101891762

از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می شود به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی به نشانی www.nigc-qazvin.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی مناقصات (http://iets.mporg.ir) مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات : 53/091/379 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/06/16 - ٠٩:٢٠
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 214

خروج
تصاویر منتخب