صفحه اصلی > صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار مناطق عملیاتی انتقال گاز  


نسخه چاپي

گازرسانی به روستاهای طارم (شیرین سو-حسنخانی-ملاعلی-طرازان سفلی و علیا- بن زهره) (شماره مناقصه:13-1400)

گازرسانی به روستاهای طارم (شیرین سو-حسنخانی-ملاعلی-طرازان سفلی و علیا- بن زهره) (شماره مناقصه:13-1400)

گازرسانی به روستاهای طارم (شیرین سو-حسنخانی-ملاعلی-طرازان سفلی و علیا- بن زهره) (شماره مناقصه:13-1400)

 

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) پروژه گازرسانی به روستاهای طارم (شیرین سو-حسنخانی-ملاعلی-طرازان سفلی و علیا- بن زهره) (شامل : 1 - لوله گذاري شبكه پلي اتيلن به اقطار 63، 90 و 125 و 160 میلی متر به متراژ 12970 متر  2– خط تغذيه به اقطار 4 و 6  اينچ به متراژ  7644 3- ساخت و نصب 300 عدد انشعاب 4- یک مورد ایستگاه تقليل فشار  (TBS) به ظرفيت 2500 متر مكعب بر ساعت و  یک مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک(CPS) 5-یک مورد ساختمان ایستگاه تقلیل فشار) به شماره (2000091335000031) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/05/16 می باشد .

- مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سایت: تا پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 1400/05/19

- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19:00روز شنبه مورخ 1400/06/06.

- زمان و محل بازگشايي پاكات ارزیابی کیفی : روز یکشنبه ساعت 9:00 مورخ 1400/06/07-سالن جلسات ساختمان مرکزی.

- زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه (الف و ب و ج): روز چهارشنبه ساعت 10:00 مورخ 1400/06/10 -سالن جلسات ساختمان مرکزی.

-شرايط مناقصه گران:

1-1 : داشتن شخصيت حقوقي

2-1 : داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 4 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).

3-1 : ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4-1 : داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 107.000.000.000 ریال در یکی از رشته های ذکر شده در بند 2-1 .

5-1: ارایه آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده بر اساس آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به شمار26510/ت39039ک مورخ 09/02/88 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و اطلاعیه های بعدی آن.

- تضميـن شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران به مبلغ 5.350.000.000 ريال.

- محل تامين اعتبار: بند ق

-قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ﻫ  مورخ 22/09/1394، پیش پرداخت معادل 15% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس :  41934-021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

کد اقتصادی شرکت گاز استان قزوین : 411117188779

شناسه ملی شرکت گاز استان قزوین: 10101891762

از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می شود به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی به نشانی www.nigc-qazvin.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی مناقصات (http://iets.mporg.ir) مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات : 53/092/946


 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/06/16 - ٠٩:٠١
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 186

خروج
تصاویر منتخب