صفحه اصلی > صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار مناطق عملیاتی انتقال گاز  


نسخه چاپي

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات شهرستان تاکستان و روستاهای تابعه (مرحله 18) (شماره مناقصه : 03-1400)

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات شهرستان تاکستان و روستاهای تابعه (مرحله 18) (شماره مناقصه : 03-1400)

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات شهرستان تاکستان و روستاهای تابعه (مرحله 18) (شماره مناقصه : 03-1400)

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات: 51/463/134

شماره سامانه ستاد: (2000091335000012)

محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه: در سطح شهرستان تاکستان -  به مدت 600 روز تقويمي

مبناي برآورد : فهرست بهاء نفت و گاز سال 99.

شرايط مناقصه گران:

1- داشتن شخصيت حقوقي

2-داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).

3-ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 47.000.000.000 ریال

 

مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران به مبلغ 2.350.000.000 ريال
زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از انتشار آگهي نوبت اول (تاريخ 03/03/1400) لغايت پايان وقت اداري روز شنبه (ساعت: 16:00) مورخ  1400/03/08
مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از تاريخ 09/03/1400 لغايت ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1400/03/22.
زمان و محل بازگشايي پاكات ارزیابی کیفی : روز یکشنبه ساعت 9:00 مورخ 23/03/1400 -سالن جلسات ساختمان مرکزی.
زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه (الف و ب و ج): روز سه شنبه ساعت 10:00 مورخ 1400/03/25-سالن جلسات ساختمان مرکزی.
از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می شود جهت دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس: www.nigc.qazvin.ir و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند. کد اقتصادی شرکت گاز استان قزوین: 411117188779 و شناسه ملی شرکت : 10101891762

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/03/18 - ١٣:٠٣
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 51

خروج
تصاویر منتخب