صفحه اصلی > صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار مناطق عملیاتی انتقال گاز  


نسخه چاپي

گازرسانی به روستاهای طارم سفلی محور ونگین و روستاهای نهران (شماره مناقصه:25-99)(تجدید)

گازرسانی به روستاهای طارم سفلی محور ونگین و روستاهای نهران (شماره مناقصه:25-99)(تجدید)

گازرسانی به روستاهای طارم سفلی محور ونگین و روستاهای نهران (شماره مناقصه:25-99)(تجدید) عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده)

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات : 37/157/500

شماره سامانه ستاد:(2099091335000067)

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد تجدید مناقصات عمومی خود را به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه: در سطح شهرستان قزوین -  به مدت 500 روز تقويمي

مبناي برآورد : فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه سال 99 و فهرست بهاء نفت و گاز سال 99.

شرایط مناقصه گران:

1- داشتن شخصيت حقوقي

2-داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 4 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).

3-ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4-داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 129.500.000.000 ریال در یکی از رشته های ذکر شده در بند 2.

5-ارایه آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده بر اساس آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به شمار26510/ت39039ک مورخ 88/02/09وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و اطلاعیه های بعدی آن.

مبلغ تضميـن شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 1394/09/22هيأت وزيران به مبلغ 5.290.000.000 (پنج میلیارد و دویست و نود میلیون) ريال.

زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از انتشار آگهي نوبت اول (تاريخ 99/12/09) لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 99/12/12

مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از تاريخ 99/12/13 لغايت ساعت 19:00 روز یکشنبه مورخ 1400/01/15

زمان و مكان بازگشايي كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: روز دوشنبه ساعت 9:00 مورخ 1400 /01/16-سالن جلسات ساختمان مرکزی.

زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد: روز چهارشنبه ساعت 10:00 مورخ 1400/01/18-سالن جلسات ساختمان مرکزی.

از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می شود جهت دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس: www.nigc.qazvin.ir و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند.

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/12/10 - ١١:٥٧
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 303

خروج
تصاویر منتخب