صفحه اصلی > سند راهبرد مشارکت 

 

Description: https://nigc-qazvin.ir/uploads/rahbordMosharekat1_25024.png

شهروندان گرامی می توانند از طریق بسترهای زیر با ما تعامل داشته باشند:

 

بسترهای تعاملی  شهروندان جهت اعلام نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات  و شکایات

 

1

درگاه اطلاع رسانی شرکت گاز استان قزوین

https://www.nigc-qazvin.ir

2

شماره تماس و پست الکترونیکی  مدیران و مسئولین ارائه میز خدمت در تارنمای شرکت

شماره تماس و پست الکترونیکی

3

تقاضای ارتباط الکترونیکی با مدیر عامل

https://nigc-qazvin.ir/index.aspx?siteid=69&&siteid=69&pageid=3974

4

ارتباط الکترونیکی یا روابط عمومی شرکت جهت  درج طرح و ایده و پیشنهاد ،گزارش، انتقادات ، شکایت ،جهت بهبود ارائه خدمات

سامانه رسیدگی به شکایات و پیشنهادات شرکت گاز استان قزوین

 

5

سکوی رایزنی دیجیتال

https://www.nigc-qazvin.ir/index.aspx?siteid=69&fkeyid=&siteid=69&&siteid=69&&siteid=69&pageid=4118

6

سامانه پیامکی

ارسال پیامک به شماره 500055194 

 

 

·         ذینفعان از طریق آدرس الکترونیکی سامانه رسیدگی به شکایات و پیشنهادات شرکت گاز استان قزوین ، می توانند پیشنهادات خود را  در خصوص  کلیه امور ارائه نمایند .

پس از بررسی مورد ذکر شده ،توسط کارشناسان پاسخ مناسب داده می شود.

 

·         واحدهای سازمانی مکلفند پس از دریافت پیشنهادات و شکایات ،در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به تهیه پاسخ و ارسال  آن  از طریق سامانه جامع میز خدمت ،اقدام نمایند.

مجموع زمان پاسخگویی و ارسال آن به متقاضی نباید بیش از 7 روز کاری به طول بیانجامد.

 

سکوی رایزنی دیجیتال

نظر سنجی های عمومی

 نظر سنجی همکاران صنعت

  نظر سنجی ادارات

 نظر سنجی مشترکین صنعتی

نظر سنجی مشترکین خانگی

نظر سنجی مشترکین تجاری

 

نظرسنجی مراجعين                 

نظرسنجی کارکنان قراردادی           

 نظرسنجی كاركنان رسمی

 نظرسنجی کارکنان پیمانکاری          

 نظرسنجی پیمانکاران شرکت  

نتایج نظر سنجی های عمومی

نتایج نظرسنجی های فوق در داشبورد نظر سنجی شرکت گاز استان قزوین جمع آوری و تحلیل می گردد.

 

نظر سنجی های اختصاصی

میزخدمت                        

 سامانه خدمات الکترونیکی          

سامانه موبایلی شرکت گاز             

تلفن گویا      

طرح حذف قبوض کاغذی           

سامانه شکایات و پیشنهادات

 

تارنمای شرکت

 

 

 

نتایج نظر سنجیهای اختصاصی

 میز خدمت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

سامانه پیامکی     می توانند از طریق ارسال پیامک به شماره 500055194  با گزینه های  زیر خدمات  مختلفی را دریافت کنند:

Description: https://nigc-qazvin.ir/uploads/B_sms_36973.png

 

تصاویر منتخب