صفحه اصلی > دبیرخانه کمیته ارتقاء سلامت نظام اداری 

 

دبیرخانه کمیته ارتقاء سلامت نظام اداری شرکت گاز استان قزوین با شماره تلفن 33379112 و 33379303 آماده پاسخگویی و رسیدگی به موارد تخلفات منعکس شده از سوی شما شهروندان گرامی می باشد.

تصاویر منتخب