صفحه اصلی > ارتباط با مدیر عامل 

 

نشانی پست الکترونیک دفتر مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین:

 

    شما می توانید از طرق ذيل نظرات، پيشنهادات و درخواست‌هاي خود را جهت انعكاس به مدیر عامل محترم شرکت گاز استان قزوین ارسال نمايید:

 

ارتباط عمومی

Info@nigc-qazvin.ir

 

 

 

بین دستگاههای دولتی

ECE_modirAmel@nigc-qazvin.ir

 

 

تصاویر منتخب