صفحه اصلی > معرفی روسای امور بهره برداری 

 

 کد شهرستان قزوین : 028 

 

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن
معاونت امور بهره برداری سید محمد شریفی 33792753
رییس بهره برداری مرکز استان علی اکبر صادقی فر 33357100
رییس بهره برداری شهرستان ها حمید شعبانیان 33792159
رییس اداره گاز منطقه 2 شهرستان قزوین رضا طاهرزادگان  33321701
سرپرست اداره گاز منطقه 1 شهرستان قزوین علی اکبر صادقی فر 33372879 

تصاویر منتخب