صفحه اصلی > معرفی روسای امور مهندسی 

 

 

سمت نام و نام خانوادگی تلفن داخلی
رییس امور مهندسی و اجرای طرح ها سیامک محمد صالحی 33376063 3100 - 3194
سرپرست اجرای طرح ها امیر خوئینی 33379022 3102 - 3194
رییس خدمات فنی و مهندسی علیرضا نصیرایی 33376027 3103 - 3194
رئیس گازرسانی به صنایع علی حجتی پور 33379023 3109 - 3194

تصاویر منتخب