صفحه اصلی > روشهای پرداخت غیر حضوری 

 


 

پرداخت از طریق خدمات آنلاین مشترکین در وب سایت 

از طریق درگاههای اینترنتی بانکها

از طریق پایانه های فروش(سیستم POS)

از طریق ATM (خودپرداز بانکها)

از طریق تلفن همراه(موبایل بانکها)

ازطریق سامانه موبایلی شرکت گاز


 

تصاویر منتخب