صفحه اصلی > صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

گازرسانی به روستاهای طارم سفلی محور ونگین و روستاهای نهران(شماره مناقصه:25-99)

گازرسانی به روستاهای طارم سفلی محور ونگین و روستاهای نهران(شماره مناقصه:25-99)

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) پروژه گازرسانی به روستاهای طارم سفلی محور ونگین و روستاهای نهران (شامل : 1 - لوله گذاري شبكه پلي اتيلن به اقطار 63، 90 و 125 و 160 میلی متر به متراژ 40810 متر 2– خط تغذيه به اقطار 4 و 6 اينچ به متراژ 12940 3- ساخت و نصب 580 عدد انشعاب 4- یک مورد ایستگاه تقليل فشار (TBS) به ظرفيت 2500 متر مكعب بر ساعت و یک مورد ایستگاه تقليل فشار (TBS) به ظرفيت 1000 متر مكعب بر ساعت)

موضوع مناقصه: گازرسانی به روستاهای طارم سفلی محور ونگین و روستاهای نهران(شماره مناقصه:25-99)

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات : 37/157/500

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) پروژه گازرسانی به روستاهای طارم سفلی محور ونگین و روستاهای نهران (شامل : 1 - لوله گذاري شبكه پلي اتيلن به اقطار 63، 90 و 125 و 160 میلی متر به متراژ 40810 متر  2 خط تغذيه به اقطار 4 و 6  اينچ به متراژ  12940 3- ساخت و نصب 580 عدد انشعاب 4- یک مورد ایستگاه تقليل فشار  (TBS) به ظرفيت 2500 متر مكعب بر ساعت و  یک مورد ایستگاه تقليل فشار  (TBS) به ظرفيت 1000 متر مكعب بر ساعت) به شماره (2099091335000062) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/11/07می باشد .

- مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سایت: تا پايان وقت اداري روز دوشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 99/11/13

- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19:00روز دوشنبه مورخ 99/11/27

- زمان و محل بازگشايي پاكات ارزیابی کیفی : روز سه شنبه ساعت 9:00 مورخ 99/11/28-سالن جلسات ساختمان مرکزی.

- زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه (الف و ب و ج): روز دوشنبه ساعت 10:00 مورخ 99/12/04-سالن جلسات ساختمان مرکزی.

-شرايط مناقصه گران:

1: داشتن شخصيت حقوقي

2: داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 4 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).

3: ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4: داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 129.500.000.000 ریال در یکی از رشته های ذکر شده در بند 2.

5: ارایه آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده بر اساس آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به شمار26510/ت39039ک مورخ 88/02/09 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و اطلاعیه های بعدی آن.

- تضميـن شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 1394/09/22 هيأت وزيران به مبلغ 5.290.000.000 ريال.

- محل تامين اعتبار: بند ق

-قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ﻫ  مورخ 1394/09/22، پیش پرداخت معادل 15% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس :  41934-021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می شود به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی به نشانی www.nigc-qazvin.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی مناقصات (http://iets.mporg.ir) مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/11/13 - ١٢:٥٥
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 321

خروج




تصاویر منتخب