صفحه اصلی > هیئت مدیره 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

1

سید جلال نور موسوی

رئیس هیئت مدیره 

2

اسماعیل مفرد بوشهری

  مدیر عامل /نایب رئیس هیئت مدیره   

3

سید محمد شریفی

عضو اصلی  

4

سیامک محمد صالحی

عضو اصلی

5

مهدی صفری

 عضو اصلی

6

علیرضا نصیرایی

عضو علی البدل

7

حسین فرامرزیان

عضو علی البدل

 8

علی حسنپور

دبیر هیئت مدیره

تصاویر منتخب