صفحه اصلی > صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات منطقه الموت شهرستان قزوین (شماره مناقصه:12-1400)(تجدید)

گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات منطقه الموت شهرستان قزوین (شماره مناقصه:12-1400)(تجدید)

گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات منطقه الموت شهرستان قزوین (شماره مناقصه:12-1400)(تجدید)

 

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) پروژه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات منطقه الموت شهرستان قزوین به شماره (2000091335000035) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/06/14 می باشد .

- مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سایت: تا پايان وقت اداري روز شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 1400/06/20

- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19:00روز شنبه مورخ 1400/07/03

- زمان و محل بازگشايي پاكات ارزیابی کیفی : روز یکشنبه ساعت 9:00 مورخ 1400/07/04 -سالن جلسات ساختمان مرکزی.

- زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه (الف و ب و ج): روز چهارشنبه ساعت 10:00 مورخ 1400/07/07 - سالن جلسات ساختمان مرکزی.

-شرايط مناقصه گران:

1-: داشتن شخصيت حقوقي

2- : داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).

3- : ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4- : داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 28.800.000.000 ریال در یکی از رشته های ذکر شده در بند 2 .

 - تضميـن شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران به مبلغ 1.440.000.000 ريال.

- محل تامين اعتبار: بند ق

-قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ﻫ  مورخ 22/09/1394، پیش پرداخت معادل 15% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس :  41934-021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می شود به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی به نشانی www.nigc-qazvin.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی مناقصات (http://iets.mporg.ir) مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات : 53/092/147

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/06/16 - ٠٩:١٥
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 176

خروج
تصاویر منتخب