صفحه اصلی > صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) گازرسانی به حفرات خالی، تعمیرات، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی شهرستان البرز (شماره مناقصه:04-1400)

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) گازرسانی به حفرات خالی، تعمیرات، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی شهرستان البرز (شماره مناقصه:04-1400)

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) گازرسانی به حفرات خالی، تعمیرات، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی شهرستان البرز (شماره مناقصه:04-1400)

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات: 51/553/217

شماره سامانه ستاد: (2000091335000013)

محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه: در سطح شهرستان البرز-  به مدت 500 روز تقويمي

مبناي برآورد : فهرست بهاء نفت و گاز سال 99.

شرايط مناقصه گران:

1-داشتن شخصيت حقوقي

2-داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).

3-ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4-داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 54.000.000.000 ریال 

مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران به مبلغ 2.700.000.000 ريال

زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از انتشار آگهي نوبت اول (تاريخ 1400/03/03) لغايت پايان وقت اداري روز یکشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 1400/03/09

مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از تاريخ 10/03/1400 لغايت ساعت 19:00 روز یکشنبه مورخ 1400/03/23.

زمان و محل بازگشايي پاكات ارزیابی کیفی : روز دوشنبه ساعت 9:00 مورخ 1400/03/24 -سالن جلسات ساختمان مرکزی.

زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه (الف و ب و ج): روز چهارشنبه ساعت 10:00 مورخ 1400/03/26 -سالن جلسات ساختمان مرکزی.

از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می شود جهت دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس: www.nigc.qazvin.ir و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند. کد اقتصادی شرکت گاز استان قزوین: 411117188779 و شناسه ملی شرکت : 10101891762


  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/03/18 - ١٣:١٨
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 26

خروج
تصاویر منتخب