1398-12-06
اصلی
دریافت نرم افزار خدمات مشترکین شرکت گاز استان قزوین اندروید - IOS

پرسشنامه سنجش رضایت پیمانکاران شرکت گاز استان قزوین

پر کردن فیلدهای * ضروری می باشد.

اعتماد سازی

سلامت اداری

اطلاع رسانی

دقت و سرعت در ارائه خدمات

کیفیت همکاری و بسترهای لازم

پاسخگویی

محیط کار

مجموع


چنانچه پیشنهادی در راستای ارتقا کیفیت خدمات و رضایتمندی ذنفعان دارید ، بیان فرمایید