كسب مقام اولي رشته قرائت تحقيق در بيستمين دوره مسابقات سراسري بهار در بهار توسط نماينده اعزامي شركت گاز استان قزوين

كسب مقام اولي رشته قرائت تحقيق در بيستمين دوره مسابقات سراسري بهار در بهار توسط نماينده اعزامي شركت گاز استان قزوين

آقاي محمد امين طارمي در بيستمين دوره مسابقات سراسري قرآني بهار در بهار ويژه فرزندان كاركنان كه در استان همدان برگزار گرديد در رشته قرائت تحقيق در مقطع دوره دوم متوسطه حائز مقام اولي گرديد. به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان قزوين محمد امين طارمي در بيستمين دوره مسابقات...
21 روستاي استان در هفته دولت گاز دار مي شوند

21 روستاي استان در هفته دولت گاز دار مي شوند

مديرعامل شركت گاز استان قزوين از گازرساني به 21 روستاي استان همزمان با هفته دولت خبر داد. به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان قزوين، مهندس اسماعيل مفرد بوشهري ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر بيان داشت: در هفته دولت امسال، 21 روستاي فاقد گاز استان از نعمت گاز...
اهداي خون توسط پرسنل شركت گاز استان  قزوين

اهداي خون توسط پرسنل شركت گاز استان قزوين

مدير عامل شركت گاز استان قزوين و جمعي از پرسنل اين شركت با حضور در سازمان انتقال خون استان به اهداي گروهي خون اقدام نمودند. مديرعامل شركت گاز استان قزوين در ديدار با دكتر برادران رئيس سازمان انتقال خون ضمن با ارزش دانستن مقوله اهداي خون سالم و اهميت آن در سلامت بيماران و...
روساي جديد اداره هاي گاز بوئين زهرا ، اقباليه ، آبيك و بيدستان منصوب شدند.

روساي جديد اداره هاي گاز بوئين زهرا ، اقباليه ، آبيك و بيدستان منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان قزوين ، طي احكام جداگانه اي از سوي شفيعي ها معاونت بهره برداري شركت گاز استان قزوين روساي جديد اداره هاي گاز بويين زهرا، اقباليه، آبيك و بيدستان معرفي شدند. مطابق اين احكام آقايان محمد اشكور وكيلي به سمت رييس اداره گاز بويين زهرا، حميد...