هیئت مدیره
کد مطلب: 57
تعداد بازدید: 4053
0000-00-00

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

1

سید جلال نور موسوی

رئیس هیئت مدیره / عضو اصلی

2

اسماعیل مفرد بوشهری

مدیر عامل / عضو اصلی

3

محمدعلی شفیعی ها

مشاور مدیرعامل/ عضو اصلی

4

علی اکبر اشراقی

عضو اصلی

5

سید محمد شریفی

معاون بهره برداری / عضو اصلی

6

علیرضا نصیرایی

رئیس اداره گاز منطقه 2 / عضو علی البدل

7

امین الله قائمی

رئیس خدمات مالی / عضو علی البدل