پروژه اندازه گیری و آنالیز عوامل زیان آور در سطح ایستگاه ها و ادارات شرکت گاز استان قزوین
کد مطلب: 1693
تعداد بازدید: 331
1397-07-05

مديرعامل شركت گاز استان قزوين از اتمام پروژه اندازه گیری و آنالیز عوامل زیان آور بهداشتی و زیست محیطی در سطح ایستگاه ها و ادارات شرکت گاز استان قزوین خبر داد.

   به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان قزوين، اسماعیل مفرد بوشهري در تشریح این پروژه بیان کرد: پروژه اندازه گیری و آنالیز عوامل زیان آور بهداشتی و زیست محیطی در سطح ایستگاه ها و ادارات شرکت گاز استان از نیمه دوم سال 1396 توسط یکی از آزمایشگاه های معتبر و مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست استان اجرایی شده است که توجه ویژه به نتایج آن می تواند تاثیر مهمی در افزایش ضریب سلامت محیط کاری و عملیاتی داشته باشد.

وی افزود: در این پروژه مواردی همچون اندازه گیری گازهای خروجی از دودکش هیتر CGS ها ودود کش موتور خانه های ادارات ، آنالیز کیفی و میکروبی آب آشامیدنی ادارات ، صدا سنجی بهداشتی و زیست محیطی ایستگاه های با ظرفیت بالای 5 هزار متر مکعب در ساعت ، اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی و فیزیکی مانند سنجش مرکاپتان و فلزات سنگین در ایستگاه ها و اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی و میزان ارتعاش صدا انجام شده است.

مديرعامل شركت گاز استان قزوين تصریح کرد: این پروژه در راستای الزامات IMS و بهبود شرایط کاری پرسنل شرکت برنامه ریزی و اجرا شده است که از جمله نتایج به دست آمده می توان به میزان آلودگی صوتی ایستگاه های تاسیسات گاز اشاره کرد که بیش از حد استاندارد گزارش شده است که برهمین اساس اقدامات بهبود فوری برای آن تعریف شده است که درحال انجام می باشد.