آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (97-03)
کد مطلب: 1590
تعداد بازدید: 767
1397-02-15

شركت گاز استان قزوين

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (97-03)

بدينوسيله شركت گاز استان قزوين در نظر دارد انجام پروژه اي را طبق مشخصات و شرايط كلي ذيل از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای و پس از ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد :

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

2- موضوع مناقصه :تهيه تجهيزات و مصالح اختصاصي عهده پيمانكار و اجراي عمليات گازرسانی به روستاهاي پراکنده سطح استان (الولک- نیاق تراتن چرشدره کوکج ککجین یوز باش چای)

شامل : 1 - لوله گذاري شبكه پلي اتيلن به اقطار 63، 90، 125 و 160 ميلي متر به متراژ 45448 متر 2 - لوله گذاري شبكه فولادي و خط تغذيه به اقطار 2، 4 و8 اينچ به متراژ 1116 متر 3- ساخت و نصب 550 عدد انشعاب خانگي- تجاري تك قلو و دوقلو 4 – یک مورد ایستگاه تقليل فشار (TBS) به ظرفيت 400 متر مكعب بر ساعت 5- احداث عمليات جاده سرويس به متراژ 7000 متر

3- محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه:در سطح استان قزوين - به مدت 450 روز تقويمي

4- مبناي برآورد :فهرست بهاي سال 96.

5- استاندارد اجراي كار: مطابق مشخصات فني، پكيج ارائه شده از سوي دستگاه مناقصه گزار و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران.

6- نام و نشاني نماينده كارفرما: رييس امور مهندسي و اجراي طرحهاي شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني دستگاه مناقصه گزار.

7- شرايط مناقصه گران:

1-7 : داشتن شخصيت حقوقي

2-7 : داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 4 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).

3-7 : ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4-7 : توانايي ارائه انواع ضمانت نامه ها طبق ضوابط كارفرما.  

5-7 : داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 48.000.000.000 ریال در یکی از رشته های ذکر شده در بند 2-7 .

6-7 : ارایه آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده بر اساس آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به شمار26510/ت39039ک مورخ 09/02/88 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و اطلاعیه های بعدی آن.

8- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه و كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:

1- تقاضاي كتبي دريافت اسناد مناقصه و كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي با ذكر موضوع و شماره مناقصه و كدكاربري پايگاه مناقصات. 2- تصوير گواهي نامه صلاحيت پيمانكاري معتبر

توجه: جهت اخذ كد كاربري، لازم است مناقصه گران به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ، به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كدكاربري اقدام نمايند.

9- زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از تاريخ 16/02/97 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 22/02/97 .

10- محل دريافت اسناد مناقصه و كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- دفتر امور قراردادها

11- مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از تاريخ 23/02/97 لغايت پايان وقت اداري روز يكشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 06/03/97 .

تبصره : تحویل اسناد مناقصه و کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی تا پايان وقت اداري روز يكشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 06/03/97 از سوي مناقصه گران الزامي است.

12- محل تحويل اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

13- زمان و مكان بازگشايي كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 8:00 – روز دوشنبه مورخ 07/03/97 – سالن اجتماعات ساختمان مركزي.

14- زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه: زمان گشايش پاكات الف، ب و ج : روز چهارشنبه ساعت 10:00 مورخ 09/03/97 ، طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- دفتر مديرعامل.

15- مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران به مبلغ 2.280.000.000 (دو ميليارد و دويست و هشتاد ميليون) ريال

16- محل تامين اعتبار: بند "ق".