شرکت گاز استان قزوین در مسیر استقرار سیستم مدیریت دانش
کد مطلب: 1588
تعداد بازدید: 336
1397-02-10

 

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین گفت:در راستای اجرای مدل تعالی سازمانی و استفاده از دانش نهفته در سازمان، سیستم مدیریت دانش در این شرکت پیاده سازی می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، اسماعیل مفرد بوشهری افزود: این سیستم با هدف ایجاد بستر مناسب برای تبدیل دانش پنهان کارکنان به دانش آشکار و به اشتراک گذاری دانش و تجربیات کارکنان برنامه ریزی و اجرایی شده است.

بوشهری در خصوص اقدامات انجام شده در این زمینه بیان کرد: از آبان ماه سال 1396 فعالیت های برنامه ریزی شده در جهت استقرار سیستم مدیریت دانش آغاز شده است که از جمله آن ها می توان به شناسایی، جمع آوری، ارزیابی و طبقه بندی دانش و تجربه های موجود، شناسایی خبرگان دانشی شرکت و مستند سازی، ثبت و درج تجارب کارکنان و بازنشستگان شرکت گاز استان اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین گفت: با اجرای کامل فرآیند مدیریت دانش امکان ثبت و استفاده از دانش نهفته کارکنان به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های سازمانی فراهم خواهد شد. وی افزود امیدواریم با استقرار مدیریت دانش در سازمان شاهد کاهش دوباره کاری ها و افزایش چشم گیر بهره وری در شرکت گاز استان قزوین باشیم.