تعداد مشترکین گاز در استان قزوین از مرز 394 هزار گذشت
کد مطلب: 1566
تعداد بازدید: 575
1396-12-09

 

از ابتدای امسال تا کنون شركت گاز استان قزوين با جذب بیش از 17 هزار مشترک جدید در بخش های شهری و روستایی استان، تعداد مشترکان خود را به بیش از 394 هزار مشترک افزایش داده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، اسماعیل مفرد بوشهری مدیرعامل این شرکت بیان کرد: از تعداد 17 هزار مشترک جذب شده در سالجاری، 9 هزار و 879 مشترک شهری و 7 هزار و 341 مورد مشترک روستایی هستند که با گازرسانی به آنها تعداد کل مشترکین شهری و روستایی استان به ترتیب به 301 هزار و 93 هزار رسیده است.

بوشهری افزود: هم اکنون 100 درصد خانوارهای شهری و 81 درصد خانوارهای روستایی استان قزوین در قالب 25 شهر و 443 روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین با اشاره به توسعه پرشتاب گازرسانی به شهرها و روستاهای استان به ویژه در دو سال اخیر گفت: با گازرسانی به 3 شهر معلم کلایه، رازمیان و سیردان در سال جاری پرونده گازرسانی به شهرهای استان بسته شده است که این روند در مورد روستاهای استان نیز درحال پیگیری است که امیدواریم ظرف 2 سال آینده تمامی روستاهای واجد شرایط استان گازدار شوند.