تاکستان به جمع شهرستان های سبز پیوست
کد مطلب: 1563
تعداد بازدید: 896
1396-11-30

 

با گازدار شدن 3 روستای دربهان، سولی دره و شبانک، شهرستان تاکستان با دارا شدن 100درصد خانوارهای شهری و 98درصدخانوارهای روستایی خود از نعمت گاز طبیعی, به فهرست شهرستان های سبز کشور پیوست.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، اسماعیل مفرد بوشهری مدیر عامل این شرکت گفت: از مجموع 91 روستای بالای 20 خانوار شهرستان تاکستان 81 روستای واجد شرایط به شبکه سراسری گاز متصل بودند که با گازرسانی به سه روستای مذکور در دهه فجر امسال 98درصد خانوارهای روستاهای واجد شرایط این شهرستان گازدار شدند. وی گفت طبق تعاریف وزارت نفت شهرستان هایی که 100 درصد خانوارهای شهری و بالای 95 درصد خانوارهای روستایی آنان از گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی خود استفاده کنند به عنوان شهرستان سبز شناخته می شود که در حال حاضر شهرستان تاکستان واجد این شرایط می باشد.

مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین با اشاره به این مطلب که در سال 1396 تعداد مشترکین گاز در منطقه تاکستان 801 مشترک افزایش یافته است اظهار داشت خوشبختانه بسترهای مناسب گازرسانی در منطقه تاکستان فراهم است به گونه ای که هزار و 767 واحد تجاری و صنعتی به همراه 6 جایگاه CNG در حال حاضر مشترک گاز هستند و امیدواریم صنایع این منطقه بیش از پیش پذیرای گاز به عنوان سوختی پاک و ارزان برای واحدهای خود باشند.