کاهش مصرف مشترکین خانگی، افزایش مصرف نیروگاه
کد مطلب: 1562
تعداد بازدید: 591
1396-11-25

 

با کاهش مصرف گاز در بخش های خانگی استان در هفته گذشته میزان تحویل گاز به نیروگاه شهید رجایی افزایش یافته است به طوری که در هفت روز گذشته بیش از 54 میلیون متر مکعب گاز به این نیروگاه تحویل شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین؛ اسماعیل مفرد بوشهری مدیرعامل این شرکت گفت: با ورود موج سرمای اخیر که برف و یخبندان را با خود به همراه داشت مصرف گاز مشترکین خانگی افزایش چشمگیری پیدا کرد و مقدار مصرف گاز در بازه ششم لغایت سیزدهم بهمن ماه به 98 میلیون و 53 هزار متر مکعب رسید و این درحالیست که در یک هفته اخیر این میزان با کاهش مصرف به 69 میلیون و 931 هزار متر مکعب رسیده است.

بوشهری افزود: در یک هفته اخیر با کاهش مصرف مشترکین خانگی در سطح استان قزوین، امکان افزایش تحویل گاز به نیروگاه شهیدرجایی فراهم شد به گونه ای که بیش از 54 میلیون متر مکعب گاز در 7 روز اخیر به این نیروگاه تحویل شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین در ادامه افزود: تحویل حداکثری گاز به نیروگاه شهید رجایی از اولویت های شرکت گاز استان می باشد و براساس همین رویکرد در موج سرمای اخیر نیز در بازه 6 لغایت 13 بهمن بیش از 21 میلیون و 957 هزار متر مکعب به نیروگاه تحویل شده است.

بوشهری همچنین با اشاره به کاهش مصرف مشترکین خانگی در هفته اخیر اظهار کرد: کاهش مصرف در بخش خانگی و صرفه جویی خانواده ها در مصرف گاز شرایط مناسبی برای تحویل گاز بیشتر به نیروگاه فراهم آورده است که امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.