ستاد
کد مطلب: 1368
تعداد بازدید: 3829
1395-07-18
سمت نام و نام خانوادگی تلفن
رئیس روابط عمومی علی حسنپور 33372409
رئیس امور حقوقی ابراهیم دائمی 33379024
رئیس امور قراردادها جعفر کشاورز علوی 33372241
رئیس برنامه ریزی و کنترل حسین فرامرزیان 33372410
رئیس حراست مسعود طالبی 33379303
رئیس بازرسی فنی عزت الله نورزاده 33378052
رئیس اندازه گیری و توزیع گاز سیدحسین قافله باشی 33378103
رئیس امور HSE بابک سعدوندی 33379152
رئیس پژوهش امیر خوئینی 33378102