پرسشنامه سنجش رضایت مشترکین شرکت گاز استان قزوین

پر کردن فیلدهای * ضروری می باشد.

ادب و نزاکت / وضعیت ظاهری

پاسخگویی

مهارت و تبحر

امنیت

ارتباط با مشتری

اطلاع رسانی

ملموس بودن

رسیدگی به شکایات

امکان دسترسی

مجموع
لطفا در صورت تمایل نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را اعلام نمایید