کد مطلبعنوانتاریخ ایجادتعداد بازدید
1437شركت گاز استان قزوين فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (24-95)1396-01-151539
1436فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (34-95)1396-01-151254
1425آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (39-95)1395-12-011542
1424آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (34-95)1395-11-261364
1422آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (36-95)1395-11-251349
1421آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (35-95)1395-11-211328
1418آگهی مزایده فروش ده دستگاه خودرو مازاد (قابل شماره گذاري)1395-11-201233
1413آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (33-95)1395-11-131130
1411آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (32-95)1395-11-041224
1410آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (24-95)1395-11-041086
1408اصلاحیه آگهي فراخوان ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره ( به شماره : 31-95)1395-11-021248
1404آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (23-95)1395-10-221273
1400آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (30-95)1395-10-111430
1393آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (27-95)1395-09-131729
1392آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره مناقصه (22-95)1395-09-131423
1391آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره مناقصه (21-95)1395-09-131327
1382آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (19-95)1395-08-161586
1381آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (17-95)1395-08-151340
1379آگهي فراخوان مناقصه عمومي (يك مرحله اي) شماره مناقصه ( 16-95) 1395-08-101176
1361آگهي مزايده عمومي 1-95 - فروش کالاهای ضایعاتی موجود در انبار شهر صنعتي البرز1395-06-231563