کد مطلبعنوانتاریخ ایجادتعداد بازدید
1459آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي) شماره مناقصه (06-96)1396-03-23980
1449آگهی مزایده فروش کالاهای ضایعاتی موجود در انبار شهر صنعتي البرز1396-02-19909
1448آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه ( 04-96)1396-02-191280
1444آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي) شماره مناقصه (02-96)1396-02-091130
1437شركت گاز استان قزوين فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (24-95)1396-01-151270
1436فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (34-95)1396-01-151029
1425آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (39-95)1395-12-011300
1424آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (34-95)1395-11-261128
1422آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (36-95)1395-11-251113
1421آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (35-95)1395-11-211112
1418آگهی مزایده فروش ده دستگاه خودرو مازاد (قابل شماره گذاري)1395-11-20941
1413آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (33-95)1395-11-13902
1411آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (32-95)1395-11-04981
1410آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (24-95)1395-11-04856
1408اصلاحیه آگهي فراخوان ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره ( به شماره : 31-95)1395-11-021025
1404آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (23-95)1395-10-221053
1400آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (30-95)1395-10-111227
1393آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (27-95)1395-09-131501
1392آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره مناقصه (22-95)1395-09-131217
1391آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره مناقصه (21-95)1395-09-131121