کد مطلبعنوانتاریخ ایجادتعداد بازدید
1470آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (11-96)1396-04-261248
1468آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره مناقصه (10-96)1396-04-251016
1463آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (08-96)1396-04-11994
1459آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي) شماره مناقصه (06-96)1396-03-231085
1449آگهی مزایده فروش کالاهای ضایعاتی موجود در انبار شهر صنعتي البرز1396-02-191037
1448آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه ( 04-96)1396-02-191396
1444آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي) شماره مناقصه (02-96)1396-02-091236
1437شركت گاز استان قزوين فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (24-95)1396-01-151376
1436فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (34-95)1396-01-151131
1425آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (39-95)1395-12-011403
1424آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (34-95)1395-11-261231
1422آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (36-95)1395-11-251215
1421آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (35-95)1395-11-211205
1418آگهی مزایده فروش ده دستگاه خودرو مازاد (قابل شماره گذاري)1395-11-201059
1413آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (33-95)1395-11-131005
1411آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (32-95)1395-11-041093
1410آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (24-95)1395-11-04952
1408اصلاحیه آگهي فراخوان ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره ( به شماره : 31-95)1395-11-021118
1404آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (23-95)1395-10-221149
1400آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (30-95)1395-10-111307