در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت گاز استان قزوین صورتهاي مالي منتهي به سال 95 تصويب شد.
کد مطلب: 1465
تعداد بازدید: 77
1396-04-13

 

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، امین ا.. قائمی رئیس خدمات مالی و ذیحساب این شرکت اظهار داشت: در راستای بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 95 شرکت گاز استان قزوین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام براساس برنامه زمانبندی امور مجامع با حضور مهندس عراقی معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز، مومنی مدیر گازرسانی، اعضاء مجمع و تنی چند از کارشناسان شرکت ملی گاز ایران، بازرسان قانونی و همچنین مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت گاز استان قزوین در محل سالن جلسات شرکت ملی گاز ایران تشکیل شد.

وی افزود: در آغاز این جلسه مهندس عراقی معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز پیرامون وضعیت مالی شرکت ملی گاز و شرکتهای تابعه موارد قابل توجهی را ارائه نمودند که در آن توجه هر چه بیشتر به رعایت دقیق مفاد قوانین، مقررات و بخشنامه های مربوطه را خواستار شدند.  

قائمی بیان داشت: مهندس بوشهری مدیر عامل گاز قزوین نیز در ادامه ضمن تشکر از حمایتهای بی شائبه اعضاء مجمع، گزارش مبسوطی پیرامون عملکرد هیئت مدیره و همچنین صورتهای مالی منتهی به سال مالی 95 شرکت ارائه نمود و از توجه مسئولین و کارکنان واحدهای این شرکت در کنترل اسناد و صورتهای مالی و همچنین توجه دقیق به مجموعه مقررات مربوطه تقدیر نمود.

وی تصریح کرد: پس از قرائت گزارش بازرس و پاسخگویی اعضاء هیئت مدیره گاز قزوین، در نهایت صورتهای مالی منتهی به سال 95 ارزیابی و مورد تصویب اعضاء مجمع عمومی قرار گرفت.

رئیس خدمات مالی شرکت گاز استان قزوین در پایان از تلاش رئیس هیئت مدیره مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره و کارکنان شرکت که در جمع بندی و ارائه صورتهای مالی شرکت خالصانه تلاش کردند تقدیر نمود.