کد مطلبعنوانتاریخ ایجادتعداد بازدید
1471آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (12-96)1396-04-27110
1470آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (11-96)1396-04-26150
1468آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره مناقصه (10-96)1396-04-25158
1463آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (08-96)1396-04-11257
1459آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي) شماره مناقصه (06-96)1396-03-23414
1449آگهی مزایده فروش کالاهای ضایعاتی موجود در انبار شهر صنعتي البرز1396-02-19306
1448آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه ( 04-96)1396-02-19687
1444آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي) شماره مناقصه (02-96)1396-02-09573
1437شركت گاز استان قزوين فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (24-95)1396-01-15711
1436فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (34-95)1396-01-15509
1425آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (39-95)1395-12-01817
1424آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره مناقصه (34-95)1395-11-26665
1422آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (36-95)1395-11-25650
1421آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (35-95)1395-11-21617
1418آگهی مزایده فروش ده دستگاه خودرو مازاد (قابل شماره گذاري)1395-11-20375
1413آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (33-95)1395-11-13433
1411آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (32-95)1395-11-04508
1410آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (24-95)1395-11-04416
1408اصلاحیه آگهي فراخوان ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره ( به شماره : 31-95)1395-11-02538
1404آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي/ شماره مناقصه (23-95)1395-10-22594